Outsourcing

Společnost EPASS s.r.o. se rozhodla vyjít vstříct mnoha firmám a uvádí v život speciální outsourcingový program EPASS Easy Pass. Tento program umožňuje získat práva k provozování IS EPASS bez vstupní investice. Zároveň je program postaven tak, aby zvýhodnil věrné zákazníky. Tato služba je provozována v několika úrovních od prostého "splátkování" licencí až po kompletní službu outsourcing, kdy zákazník využívá nejen dodavatelův hardware a software, ale i služby jeho IT specialistů, a tedy šetří náklady na vlastní pracovní sílu. V některých případech tak vlastně úspory převýší náklady a IS EPASS je tedy provozován zdarma.