Náhrada Excel formulářů

Každá společnost, jejíž obchodníci pracují v terénu, potřebuje pro tyto obchodníky nějaký nástroj pro tvorbu nabídek, objednávek či tvorbu kalkulací. Velmi často jsou k tomuto účelu využívány různě upravené EXCEL tabulky. Jejich použití a nasazení je z počátku jednoduché, nicméně jejich další správa a aktualizace se postupem času stávají poměrně komplikovanou záležitostí. Většinu problémů, na které se naráží při využívání EXCEL tabulek, řeší aplikace F2 formuláře.