EPASS®

Podnikový informační systém ERP EPASS® nabízí úplné softwarové řešení všech agend, které jsou ve firmě vedeny. Kromě řešení standardních firemních procesů (obchodní agendy, účetnictví, vedení dokladů, sklady, prodejní pokladny, …), nabízí i komplexní a efektivní řešení dalších agend, které jsou nutnou součástí fungování každé firmy - evidence a správa dokumentů, evidence partnerů a analytické nástroje pro finanční analýzy a controlling. Systém umožňuje maximálně flexibilní řešení všech činností a požadavků uživatele. Otevřená architektura poskytuje uživateli záruku, že se systém bude rozvíjet v závislosti na jeho růstu a potřebách.

Součástí ERP EPASS® jsou nástroje pro integraci různých zakázkových funkcionalit a přizpůsobení. Systém sám o sobě je jakousi sw stavebnicí kombinující rozsáhlé konfigurační možnosti s možnostmi integrovat do něj zakázkové funkce.

Veškeré zakázkové úpravy musí fungovat i po instalaci nové aktualizace systému ERP EPASS®.

ERP EPASS® nabízí

  • komplexní podnikové řešení - systém řeší všechny činnosti spojené s aktivitami výrobních, obchodních a dalších společností
  • moderní řešení - systém je určen pro platformu OS Windows, architektura client/server, standardně využívá databázový server Microsoft SQL
  • integraci s produkty Microsoft - toto řešení umožňuje pomocí standardních produktů firmy Microsoft (MS Excel, Word atd.) uživatelsky rozšířit standardní funkce IS
  • maximální flexibilitu - složení systému z komponent, originálně navržená řešení (např. EP_klasifikátor, nebo Snap-iny) a celková filozofie systému zaručuje, že systém bude respektovat požadavky uživatele
  • otevřenost - otevřená architektura systému podporující obecné komunikační standardy je záruku neomezeného rozvoje systému v budoucnosti ve vztahu k rozvoji a růstu společnosti
  • rozšiřitelnost - systém lze rozšiřovat i o aplikace třetích stran - EPASS s.r.o. při implementaci ERP EPASS® kooperuje s dalšími společnostmi, které do ERP EPASS® integrují špičková softwarová řešení pro specifické činnosti
  • plnou provázanost - důsledné provázání veškerých dat v systému je předpokladem odstranění všech činností ve společnosti , které nevytvářejí přidanou hodnotu a mohou způsobit chyby při pořizování dat
  • nástroje pro přístup k datům - široce uživatelsky nastavitelné funkce (filtrace, dotazy, atd.) a integrace s produkty Microsoft (MS Excel, Word, …) jsou zárukou, že uživatel bude mít k dispozici vždy relevantní data
  • maximální bezpečnost - propracovaný systém přístupových práv vázaných i na jednotlivé funkce (objekty) systému, lze vytvářet individuální i skupinová přístupová práva; v systému je zapojen tzv. systém "journal", který poskytuje přehled o aplikačních a systémových stavech, chybách, činnosti jednotlivých uživatelů
  • optimální licenční politiku - aktivní licenční politika umožňujeme zákazníkovi rozhodnout o počtu nakoupených licencí v rozsahu, který považuje za optimální
  • širokou nabídku služeb - poskytujeme veškeré služby spojené se zaváděním systému

Schéma modulů ERP EPASS®

Kliknutím na tento odkaz zobrazíte přehledné schéma modulů ERP EPASS®

EPASS-high-level-architecture