Případové studie

pripadove_studie2

Zde jsou prezentovány stručné případové studie skutečně řešených zákaznických požadavků, jež neřešila standardní implementace ERP EPASS® v době, kdy takové uzpůsobení zákazník požadoval.

Nástroji pro zákaznické přizpůsobení a rozšiřování funkcionalit, kterými je ERP EPASS® vybaven jsou především Snap-iny a EP-klasifikátor. Tyto nástroje umožňují, aby systém EPASS® byl přizpůsobován "za chodu", převážně bez nutnosti zpětné úpravy dat.

Některá taková jednodušší přizpůsobení dokonce mohou uživatelé (s patřičnou úrovní oprávnění) provádět bez nutnosti konzultací s pracovníky EPASS s.r.o.

Nicméně zde prezentované případy svým rozsahem a složitostí vyžadovaly, aby byly řešeny přímo pracovníky společnosti EPASS.