Syslog

Slouží k podchycení různých systémových událostí, které nastaly při provozu systému EPASS®. Ukládané informace obsahují identifikaci uživatele, datum a čas zaznamenávané události, třídu události a konkrétní informace závisející na třídě události.

Do Syslogu jsou ukládány tyto třídy událostí:

  • Exceptions - podrobné informace o všech chybách, které se při provozu systému vyskytnou
  • Transakce - záznamy o databázových transakcích a jejich průběhu (start, commit, rollback)
  • Mail - informace o odeslaném emailu ze systému EPASS®
  • Operace - záznam o pokusu spustit libovolnou funkcionalitu systému EPASS® (úspěšné i neúspěšné pokusy)

Pro prohlížení ukládaných informací slouží formulář "Přehled EPSYSLOGu", který umožňuje zobrazit veškeré podchycené události a tento přehled filtrovat přes veškeré atributy systémových událostí (datum, uživatel, třída apod.).