Snap-in

Architektura ERP EPASS® v sobě integruje nesčetně "zásuvek", které umožňují připojení "zásuvných" modulů nazývaných Snap-in. Fyzicky jsou Snap-iny vlastně ucelené části programového kódu, které jsou schopny převzít z definovaných rozhraní ERP EPASS® potřebná data, tato data zpracovat a zpracovaná je předat zpět systému ERP EPASS®. Praktické využití je tam, kde standardní funkcionality nejsou dostatečné.

 

Příklad můžeme nalézt třeba ve společnosti, která prodává výrobky ze zpracované kamenných bloků. Společnost nakupuje v zahraničí velké kamenné bloky, které potom předává k dalšímu zpracování na různě široké desky a jiné prvky, které bývají často jedinečné svými rozměry. Do skladové ceny prodávaného zboží je tedy nutno započítat několik různých doprav a služeb typu řezání, leštění atp. Kromě toho z jednoho dodaného bloku vznikají nestejné jedinečné kusy, na které je nutno náklady poměrně rozpočítat. Je používán poměrně složitý algoritmus a ruční rozpočítávání nákladů je zdlouhavý a náročným proces. Lze však naprogramovat specializovaný výpočtový Snap-in, který zajistí veškeré výpočty a systému předá již zpracované informace.

 

Snap-iny mohou být vytvořeny kýmkoliv při dodržování základních definovaných podmínek komunikace s datovým rozhraním ERP EPASS® (popis API - datového rozhraní společnost EPASS s.r.o. svým klientům na vyžádání poskytuje). Snap-iny může tvořit kdokoliv, tedy nejenom pracovníky společnosti EPASS®. Naše společnost dokonce nabízí službu, kdy je externě vytvořený Snap-in prověřen a certifikován pracovníky naší společnosti, a pro takto certifikovaný Snap-in je společností EPASS s.r.o. garantována kompatibilita i ve všech příštích verzích ERP EPASS®. To zajišťuje ochranu případných investic našich klientů.