EPASS rozúčtování nákladů nemovitostí

EPASS rozúčtování nákladů nemovitostí je komplexní nástroj, který slouží pro rozúčtování veškerých nákladů vyúčtovávaných souhrnně za celou nemovitost nebo její část. Zajišťuje správné rozdělení celkových nákladů mezi nájemníky nebo spoluvlastníky nemovitosti. Jedná se zejména o rozúčtování tepla a rozúčtování teplé a studené vody. Rozúčtování probíhá plně v souladu s vyhláškou 269/2015 Sb.

Rozúčtování nákladů nemovitostí je samostatný modul ERP EPASS®, který využívá vybrané evidence systému jako jsou partneři, uživatelé, číselníky apod.

Modul je navržen tak, aby uživateli umožnil v průběhu zúčtovacího období pružně reagovat na změny v celé nemovitosti i v jednotlivých bytových jednotkách. Unikátní architektura výpočtového jádra pak zajišťuje konzistentní a průhledné výpočty všech položek rozúčtování. Výpočty komplikovaných veličin jsou rozděleny do řady dílčích výpočtů, které jsou ukládány do databáze a lze je v případě jakékoliv pochybnosti snadno ověřit.

Hlavní výhody modulu EPASS Rozúčtování nákladů nemovitostí

 • Modul umožňuje v průběhu jednoho zúčtovacího období provádět řadu parametrických změn bytových jednotek. Nejčastěji se využívá možnost změny nájemníka a změna počtu osob. Výpočetní algoritmus pak na základě zadaných údajů sám stanoví příslušné průměrné hodnoty a to i se zahrnutím koeficientu klimatické náročnosti jednotlivých měsíců. Zúčtovací jednotky lze definovat napříč jednotlivými vlastníky nemovitostí. To umožňuje snadno řešit složité situace, kdy se v nějakém objektu nachází společný patní měřič , ale jednotlivé byty v objektu spadají do různých SVJ (například každý vchod je samostatné SVJ). Zúčtovací jednotky lze definovat napříč jednotlivými vlastníky nemovitostí.
 • Zúčtovací jednotky lze definovat napříč jednotlivými vlastníky nemovitostí. To umožňuje snadno řešit složité situace, kdy se v nějakém objektu nachází společný patní měřič , ale jednotlivé byty v objektu spadají do různých SVJ (například každý vchod je samostatné SVJ).
 • Zúčtovacím jednotkám lze zároveň individuálně nastavit parametry výpočtu a to i v rámci jednoho vlastníka nemovitosti (SVJ, družstvo a další)...
  Díky tomu lze bez komplikací řešit situace, ve kterých například pod jedno SVJ spadá více zúčtovacích jednotek, přičemž některé z nich používají pro měření Tepla měřiče RTN a jiné Kalorimetry.
 • Celý výpočtový algoritmus je standardně nastaven v souladu s vyhláškou 269/2015 Sb. Po zadání odečtů a případném stanovení náhradních spotřeb nebo sankcí, se výpočet celého zúčtovacího období provede prostým stiskem jediného tlačítka. V jádru je však výpočtový algoritmus postaven velmi flexibilně a umožňuje tak pružně reagovat jak na změny v legislativě, tak i zároveň dává možnost přizpůsobení v mnoha směrech individuálním požadavkům jednotlivých vlastníků nemovitostí.
 • Změny výpočtového algoritmu se provádí dynamicky na úrovni sofistikované datové definice jednotlivých kalkulovaných veličin bez nutnosti zásahu do vlastního programu! To umožňuje nastavit/změnit výpočet nějaké veličiny bez nutnosti zásahu do programového kódu aplikace. Například při změně legislativy lze potřebnou úpravu provést změnou v definici výpočtu - změna nastavení programu.
  Modul je vybaven širokou škálou tiskových sestav, které jsou určeny jak pro odeslání rozúčtovaných nákladů vlastníkům a správcům nemovitostí, tak i pro interní účely uživatelů, kteří rozúčtování provádějí.
  Tiskové sestavy jsou dostupné přímo z vlastního programu. V případě potřeby je však zároveň možné si je snadno zobrazit i prostřednictvím webového prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome a dalších).