EPASS klasifikátor

EPASS klasifikátor je unikátní komponenta, vyvinutá firmou EPASS s.r.o., která umožňuje umožňuje na úrovni uživatele přidávat nové položky k vybraným objektům informačního systému (kontakty, adresy, doklady, produkty, ..). Může se jednat jak o položky jednoduchého typu (datum, text, hodnota s měrnou jednotkou), tak i o odkazy na číselníky či jiné agendy systému.

Komponenta dále umožňuje definovat podmíněné závislosti existence parametru na konkrétních hodnotách jiného parametru (například jedná-li se o typ výrobku "mrazák", bude uživateli nabídnut další parametr pro podchzcení obsahu v litrech a výkon ve Wattech). Díky tomu lze k různým výrobkům vázat různé parametry.

Přidané údaje se automaticky objevují v příslušných seznamech, lze přes ně filtrovat a vyhledávat.

Poznámka: Standardní číselníky si oprávněný uživatel může definovat sám (viz Číselníkovou sestavu).