Moduly

Podrobnější informace o jednotlivých modulech získáte kliknutím na název modulu ve schématu:


Finanční moduly:
Fakturace
Účtování
DPH přiznání
Saldokonto
Finanční doklady
Platební kalendář
eBanka konektory
Mzdové konektory
Majetek
Obchodní moduly:
Nákup/Prodej
Obchodní doklady
Řízení dod. řetězce - SCM
Katalogy
Ceníky
eShop konektory
Sklad
Prodejní kasa
XML EDI
Systémové moduly:
Partneři
Uživatelé a práva
Importér
Správa tisk. výstupů
WEB Services
Organizační struktury
Jádro:
Konfigurace
Klasifikátor
Filtrace
Syslog
P2P Messaging
IMAP konektor
Správa číselníků
XML Storage
Marker
Cache
Agregace
MS Office konektor
Správa uživ. objektů
Uživatelské profily
Komunikační kanály
Historie změn
Integrační rozhraní EPASS®