Filozofie implementace

Charakteristickým rysem ERP EPASS® je flexibilita. Každá společnost se neustále mění a je nezbytné, aby jeden z jejích klíčových nástrojů pružně reagoval na tyto změny. Naší primární snahou je poskytnout zákazníkům takové služby a produkty, které jim usnadní aplikovat požadované změny do jejich informačního systému s co nejmenšími náklady, co nejrychleji.

Základním přístupem při implementaci systému ERP EPASS® je přizpůsobení systému požadavkům zákazníka. Podporujeme zakázkový vývoj a integraci zakázkových úprav do systému ERP EPASS®.

Naší snahou je integrace všech klíčových procesů zákazníka do ERP EPASS®. Součástí této integrace je těsné propojení ERP EPASS® s používanými systémy třetích stran.

Společnost EPASS s.r.o. se v poslední době zaměřuje na těsnější spolupráci ERP EPASS® s dalšími produkty firmy Microsoft. Zejména se jedná o možnosti využití platforem SharePoint Portal Server, Exchange Server apod. Další směr vývoje je v komunikaci a integraci s různými internetovými portály. Včetně tvorby WWW portálů