Pokročilé párování

1.6.2014

Při velkém množství plateb od zákazníků bývá problematické přiřadit (spárovat) jednotlivé platby s vystavenými pohledávkami.

Většinou jde o to, že zákazník do VS platby uvede jiný symbol, než je uveden na vystavené faktuře, pošle jinou částku, pošle jednu částku k více dokladům apod.

Z tohoto důvodu jsme vytvořili funkcionalitu, která se pro všechny nespárované platby (položky bankovního výpisu) snaží dohledat příslušné faktury pomocí dalších informací a dokladů jako například Obchodní případ.

 

Algoritmus pokročilého párování pracuje takto:

(a) Pokusí se najít FV zálohové nebo konečné, jejichž číslo se shoduje s VS platby

(b) Pokusí se najít OP jehož číslo se shoduje s VS platby. Pokud takové OP nalezne, bude hledat neuhrazené faktury, které spadají pod nalezené OP.

(c) Pokusí se najít Doklad o předání, jehož číslo se shoduje s VS platby. Z položkových vazeb se následně pokusí najít vystavené faktury k spárování.

(d) Pokusí se najít OP  jehož parametr "Číslo objednávky zákazníka" se shoduje s VS platby.  Pro nalezené OP bude dále pokračovat jako v bodě (b)

Doklady páruje pouze v případě nalezení jednoho OP.

 

Nalezené proti doklady páruje s platbami i pokud se částky nerovnají (párovaná částka odpovídat nejmenšímu zůstatku ke spárování).  Pokud platba pokrývá více nalezených faktur, páruje platbu se všemi nalezenými doklady až do úplného "využití" částky úhrady. Pokud je nalezeno více faktur ke spárování (body b až d), jsou faktury ke spárování vybírány od nejstarší.