Podpora pro vypořádání s nespolehlivým plátcem DPH

23.5.2013

Do ERP EPASS® byla doplněna podpora usnadňující uživateli řešit případy, kdy se musí vypořádat s fakturou od nespolehlivého plátce. Toto vypořádání je v souladu s metodickými pokyny generálního finančního ředitelství.

Automatizace zpracování došlých faktur od nespolehlivých plátců DPH

Do ERP EPASS® byla doplněna podpora usnadňující uživateli řešit případy, kdy se musí vypořádat s fakturou od nespolehlivého plátce. Toto vypořádání je v souladu s metodickými pokyny generálního finančního ředitelství.

Je-li partner na dokladu (došlé faktuře) detekován jako nespolehlivý plátce DPH (viz níže popis kontrolní funkce), uživatel může jednoduše přímo z tohoto dokladu spustit proces vypořádání DPH:
- vytvoří se interní doklad (pohledávka) na částku DPH faktury. Interní doklad se spáruje s fakturou, čímž se na faktuře sníží částka k úhradě o DPH - faktura bude uhrazena bez DPH.
- vytvoří se interní doklad (závazek) na částku DPH, adresovaný na příslušný finanční úřad, pod který nespolehlivý plátce spadá.
Následně se tento interní doklad zahrne do příkazu k úhradě, čímž bude DPH uhrazeno Finančnímu úřadu.

Funkce na kontrolu nespolehlivého plátce může být také zapojena na příkazu k úhradě:
- je-li do příkazu k úhradě zahrnutý doklad (došlá faktura) od nespolehlivého plátce, program se pokusí najít interní doklad na částku DPH, spárovaný s fakturou.
- pokud takovýto interní doklad není nalezen, program nedovolí příkaz k úhradě vytisknout, takže příkaz následně ani není možné přenést do banky.

Je-li partner na dokladu (došlé faktuře) detekován jako nespolehlivý plátce DPH (viz níže popis kontrolní funkce), může uživatel jednoduše přímo z dokladu faktury došlé spustit novou funkci Snížit částku dokladu k úhradě o DPH pomocí interního dokladu.

Tato funkce automaticky provede následující operace:

 • Vytvoří interní doklad (pohledávka) na částku DPH faktury.
 • Tento interní doklad spáruje s fakturou, čímž se na faktuře sníží částka k úhradě o DPH. V příkazech k úhradě je potom taková faktura nabídnuta se sníženou částkou (o DPH).
 • Vytvoří další interní doklad (závazek) na částku DPH faktury, adresovaný na příslušný finanční úřad, pod který nespolehlivý plátce spadá (určen dle nastavení na partnerovi).

Následně uživatel interní doklad s partnerem FU zahrne do nějakého příkazu k úhradě, čímž bude DPH uhrazeno Finančnímu úřadu.

Kontrola nespolehlivosti plátce DPH v příkazech k úhradě

Funkce na kontrolu nespolehlivého plátce může být také zapojena na příkazu k úhradě:

 • je-li do příkazu k úhradě zahrnutý doklad (došlá faktura) od nespolehlivého plátce, program se pokusí zjistit zda existuje interní doklad na částku DPH, spárovaný s fakturou.
 • pokud takovýto interní doklad není nalezen, program nedovolí příkaz k úhradě vytisknout, takže příkaz následně ani není možné přenést do banky.

 

Kontrola nespolehlivosti plátce DPH:

doplněno 9.4.2013:
Je možné stáhnout aktualizaci obsahující popisovanou funkcionalitu.

Na základě legislativní úpravy "technická novela zákona o DPH - zákon č. 502/2012 Sb.", vznikla pro podnikatele nutnost sledovat spolehlivost plátců DPH. Z tohoto důvodu jsme do informačního systému ERP EPASS® integrovali kontrolní funkce, usnadňující našim zákazníkům vyhnout se případné penalizaci ze strany státních orgánů.

doplněno 3.4.2013:
Bohužel jak se stalo zvykem v tomto státě, byla účinnost daného zákona i zahájení fungování portálu státní správy pro dodávání příslušných podkladů o nespolehlivých plátcích nasměrovány do stejného dne 1.4.2013, takže otestovat a ověřit námi naprogramovanou kontrolu jsme nemohli dříve než nyní. Omlouváme se za toto zpoždění i když omluva by měla přijít z jiného místa.

Naši zákazníci si po instalaci příslušné aktualizace mohou aktivovat automatickou kontrolu spolehlivosti plátců DPH a to v procesu tvorby dokladů (zejména Objednávky vydané a Faktury došlé - závazky). Kontrolu lze zapojit i nad jinými typy dokladů - např. objednávky došlé, pokud někdo neplatí státu DPH je pravděpodobné, že nebude spolehlivě platit ani jiné závazky.

Kontrolní funkce využívají WEB služby zveřejněné GFŘ (služby mají být funkční od 1.4.2013).

Funkce automaticky zkontroluje zadaného partnera, zda není označen jako "Nespolehlivý plátce DPH" a zkontroluje vybraný bankovní účet (zda jde o registrovaný účet pro ekonomickou činnost).

Funkcionalita obsahuje tato nastavení:

 • Při detekci nespolehlivosti nebo neregistrovaného účtu
  • nedovolit doklad uzavřít
  • zobrazit pouze varování (výchozí nastavení)
 • V případě, že se spolehlivost nepodařilo ověřit, např. pokud je služba momentálně nedostupná
  • nedovolit doklad uzavřít
  • zobrazit pouze varování (výchozí nastavení)
 • Právový objekt umožňující oprávněnému uživateli uzavřít doklad i když nesplňuje test službou

Veškerá varování jsou vždy zapisována do EPASS logu. Pokud uživatel rozhodne o uzavření dokladu bez ohledu na spolehlivost-nespolehlivost zadaného partnera bude možné v historii dokladu dohledat zda měl dostatek informací.

Každá společnost si bude moci sama rozhodnout o restriktivnosti zjištěných skutečností (pouze varovat x zakázat uzavřít příslučný doklad).