Nová funkce na import poboček firmy z registru IČP/IČZ

10.12.2020

Nově je dostupná funkce pro import provozoven a zařízení evidovaných v registru Ministerstva průmyslu a obchodu. Funkce slouží k importu adres provozoven a zařízení firmy, která je evidovaná v modulu "Partneři". K firmě lze vyhledat v registru její provozovny a zařízení, a přenést je do systému ERP EPASS jako pobočky dané firmy.