Navigátor dokumentů - nová záložka Check-in dokumentů

10.11.2020

Na záložce je seznam dokumentů, které si "vytáhnul" přihlášený uživatel k modifikacím. Check-out mohl proběhnout v naticním prostředí ERP EPASS nebo přes web rozhraní EpPortal. Dokument ze seznamu je vybrat pro operaci Check-in (vrátit).