Fakturace z Timesheet

1.2.2018

Fakturace odvedené práce

Byly vytvořeny speciální fakturační funkce, které na základě evidovaných činností, vázaných na různé zákazníky, případně na doklady objednávek umožňuje hromadně vystavit souhrnné faktury, volitelně lze vystavené faktury položkově provázat s existujícími doklady objednávek.
Hodinové sazby jednotlivých činností a lidí mohou být zjišťovány mnoha způsoby, například mohou být definované v rámcové smlouvě.