Centralizace správy číselníků

15.7.2017

Veškeré číselníky systému EPASS lze jednoduše spravovat z jednoho místa.

Veškeré číselníky zavedené v systému EPASS lze nyní jednoduše spravovat z jednoho okna z kterého se lze přepínat do jiných agend systému EPASS.