Aktuálně

10.10.2020  -  Konverze HTML dokumentů do PDF

Byla vylepšena agenda HTML šablon, která umožňuje generovat perzonalizované HTML dokumenty. Agenda byla doplněna o možnost transformovat vygenerovaný HTML dokument do PDF.

10.10.2020  -  Manuální spuštění plánované úlohy s možností předat nějaká vstupní data

Přidána možnost vyvolat plánovanou úlohu RPA (Robotic Process Automation) přímo z nějaké uživatelský ovládané aplikace. Plánované úlohy byly rozšířeny o rozhraní, které umožňuje jejich přímé vyvolání včetně možnosti předat jim konkrétní podnět/y ke zpracování.

15.9.2020  -  Podpora interaktivních mapových podkladů pro lokační sklady

Práce s lokačním skladem je výrazně usnadněna díky možnosti použít interaktivní mapy jednotlivých skladových lokací.

1.9.2020  -  Plánovací kalendář zdrojů podporuje společné zobrazení plánovaných událostí

Sjednocení pohledu na dostupnost kapacit (lidských i technických) ovlivněných různými plánovanými aktivitami v různých modulech ERP EPASS.

10.8.2020  -  Web aplikace určená zákazníkům pro zjištění informací o jejich vodoměru

Nová specializovaná web aplikace určená pro vlastníky bytových jednotek pro zjištění informací o stavu ověření jejich vodoměru (dle naskenovaného QR kódu nalepeného na ověřovaném měřidle).

1