Aktuálně

15.1.2017  -  ERP EPASS 6.0 uvolněn

Byla uvolněna úplně nová verze ERP EPASS, která obsahuje přepracované uživatelské prostředí, umožňuje paralelní zpracování různých úloh v rámci jedné spuštěné instance a mnoho dalších vylepšení. viz Popis ERP EPASS 6.0

24.11.2016  -  EET READY

Naši zákazníci, na které se od 1.12.2016 vztahuje povinnost vykazovat téměř každý hotovostní příjem, mají v rámci předplaceného upgrade nainstalovánu podporu EET pro Pokladny, Prodejní kasu a Fakturaci za hotové.

1.8.2016  -  EET

V souvislosti s legislativními změnami přinášejícími povinnost vykazovat téměř každý hotovostní příjem, jsme začali připravovat příslušné úpravy ERP EPASS v modulech Pokladna a Prodejní kasa. Nezbytné úpravy budou našim zákazníkům k dispozici v dostatečném předstihu, aby se s nimi dokázali seznámit a vyzkoušeli si je.

1.3.2016  -  ERP EPASS podporuje legislativu Česka, Slovenska a Polska

ERP EPASS podporuje legislativu Česka, Slovenska a Polska

1.1.2016  -  Kontrolní hlášení DPH

Do ERP EPASS byla integrována plná podpora generování a správy Kontrolních hlášení DPH.

1