SPOLEČNOST EPASS

Společnost EPASS s.r.o. působí na trhu informačních technologií od roku 1994. Vlajkovou lodí je systém ERP EPASS®, který byl vyvinut firmou EPASS s.r.o. bez účasti zahraničního kapitálu. Jedná se o původní tuzemskou aplikaci, respektující požadavky české legislativy a českých uživatelů.

ERP EPASS

Podnikový informační systém ERP EPASS® nabízí úplné softwarové řešení všech agend, které jsou ve firmě vedeny. Kromě řešení standardních firemních procesů (obchodní agendy, účetnictví, vedení dokladů, sklady, prodejní pokladny, ...) nabízí i komplexní a efektivní řešení dalších agend, které jsou nutnou součástí fungování každé firmy.

F2 FORMULÁŘE

F2 formuláře je aplikace určená obchodníkům pracujícím v terénu, slouží k podchycení a následnému zpracování požadavků zákazníků. Je vhodná pro obchodní týmy složené z externích obchodníků, kterým poskytuje sofistikovaný nástroj pro správu jejich obchodních aktivit, aniž by obchodníci museli mít přístup do centrálního informačního systému provozovatele (aplikace nevyžaduje trvale internetové připojení).

SLUŽBY

Společnost EPASS s.r.o. nabízí zákazníkům komplexní servisní služby, spojené s údržbou a rozvojem ERP EPASS®. Náš přístup k zákazníkovi je založen na filozofii, že předpokladem úspěšné, dlouhodobé, kvalitní a oboustranně výhodné spolupráce je vzájemná důvěra založená na pochopení potřeb svého partnera.

Aktuálně

24.11.2016  -  EET READY

Naši zákazníci, na které se od 1.12.2016 vztahuje povinnost vykazovat téměř každý hotovostní příjem, mají v rámci předplaceného upgrade nainstalovánu podporu EET pro Pokladny, Prodejní kasu a Fakturaci za hotové.


1.8.2016  -  EET

V souvislosti s legislativními změnami přinášejícími povinnost vykazovat téměř každý hotovostní příjem, jsme začali připravovat příslušné úpravy ERP EPASS v modulech Pokladna a Prodejní kasa. Nezbytné úpravy budou našim zákazníkům k dispozici v dostatečném předstihu, aby se s nimi dokázali seznámit a vyzkoušeli si je.


1.3.2016  -  ERP EPASS podporuje legislativu Česka, Slovenska a Polska

ERP EPASS podporuje legislativu Česka, Slovenska a Polska


1.1.2016  -  Kontrolní hlášení DPH

Do ERP EPASS byla integrována plná podpora generování a správy Kontrolních hlášení DPH.


1.11.2015  -  Integrace EPASS s open source systémem REDMINE

Integrace EPASS s open source systémem REDMINE


8

Tipy pro Vás...
  

Na stránky byly umístěny případové studie řešení některých zákaznických problémů

Obsluhujte svou datovou schránku přímo z prostředí ERP EPASS®

ERP EPASS® zvládá zpracování informací pro více společností v jediné databázi

Pro lepší představu o možnostech ERP EPASS® nabízíme ukázkovou prezentaci Vašich procesů v našem systému - prezentaci na míru

ERP EPASS® podporuje elektronickou fakturaci ve formátu ISDOC

Systém EPASS nabízí automatické zasílání e-mailových upomínek neplatícím zákazníkům

Systém EPASS® usnadňuje vytváření platebních příkazů pomocí QR kódů