SPOLEČNOST EPASS

Společnost EPASS s.r.o. působí na trhu informačních technologií od roku 1994. Vlajkovou lodí je systém ERP EPASS®, který byl vyvinut firmou EPASS s.r.o. bez účasti zahraničního kapitálu. Jedná se o původní tuzemskou aplikaci, respektující požadavky české legislativy a českých uživatelů.

ERP EPASS

Podnikový informační systém ERP EPASS® nabízí úplné softwarové řešení všech agend, které jsou ve firmě vedeny. Kromě řešení standardních firemních procesů (obchodní agendy, účetnictví, vedení dokladů, sklady, prodejní pokladny, ...) nabízí i komplexní a efektivní řešení dalších agend, které jsou nutnou součástí fungování každé firmy.

F2 FORMULÁŘE

F2 formuláře je aplikace určená obchodníkům pracujícím v terénu, slouží k podchycení a následnému zpracování požadavků zákazníků. Je vhodná pro obchodní týmy složené z externích obchodníků, kterým poskytuje sofistikovaný nástroj pro správu jejich obchodních aktivit, aniž by obchodníci museli mít přístup do centrálního informačního systému provozovatele (aplikace nevyžaduje trvale internetové připojení).

SLUŽBY

Společnost EPASS s.r.o. nabízí zákazníkům komplexní servisní služby, spojené s údržbou a rozvojem ERP EPASS®. Náš přístup k zákazníkovi je založen na filozofii, že předpokladem úspěšné, dlouhodobé, kvalitní a oboustranně výhodné spolupráce je vzájemná důvěra založená na pochopení potřeb svého partnera.

Aktuálně

10.11.2021  -  Novinky v tiscích k Přiznání DPH

Byla přidána podpora pro tisk "Přiznání DPH vzor 23" ve formátu PDF.


10.9.2021  -  Klasifikátor - Nové možnosti pro parametr typu Datum

V klasifikátoru lze pro parametr typu Datum nastavit zda se bude zadávat (a evidovat): datum, datum a čas nebo čas. U času lze nastavit zda se budou evidovat i sekundy.


10.8.2021  -  Rozšířeny možnosti rychlé filtrace v seznamu majetku

V seznamu majetku lze pomocí rychlého filtru filtrovat přes "Typ majetku".


10.6.2021  -  Katalog produktů - virtuální katalogy

Je možné definovat tzv. virtuální katalogy. Virtuální katalog je v zásadě podmnožinou produktů vybraného katalogu (řídící katalog). Podmnožina je definována pomocí uživatelských pravidel - parametry produktu (například produkty vybraného druhu apod.). Produkt z virtuálního katalogu je vždy totožný s produktem z řídícího katalogu. Produkty splňující zadaná kritéria zapsaná do řídícího katalogu jsou automaticky i v příslušných virtuálních katalozích.


10.5.2021  -  Novinky v agendě Katalog produktů

Pro produkt lze generovat čárový kód. Při tvorbě nového produktu lze automaticky generovat "Výrobní číslo". Při změně stavu produktu (zrušení/obnovení) lze současně změnit stavu produktu i v jiných katalozích. V Katalogu produktů lze zobrazit pouze označené produkty.


5

Tipy pro Vás...
  

Na stránky byly umístěny případové studie řešení některých zákaznických problémů

Obsluhujte svou datovou schránku přímo z prostředí ERP EPASS®

ERP EPASS® zvládá zpracování informací pro více společností v jediné databázi

Pro lepší představu o možnostech ERP EPASS® nabízíme ukázkovou prezentaci Vašich procesů v našem systému - prezentaci na míru

ERP EPASS® podporuje elektronickou fakturaci ve formátu ISDOC

Systém EPASS nabízí automatické zasílání e-mailových upomínek neplatícím zákazníkům

Systém EPASS® usnadňuje vytváření platebních příkazů pomocí QR kódů