SPOLEČNOST EPASS

Společnost EPASS s.r.o. působí na trhu informačních technologií od roku 1994. Vlajkovou lodí je systém ERP EPASS®, který byl vyvinut firmou EPASS s.r.o. bez účasti zahraničního kapitálu. Jedná se o původní tuzemskou aplikaci, respektující požadavky české legislativy a českých uživatelů.

ERP EPASS

Podnikový informační systém ERP EPASS® nabízí úplné softwarové řešení všech agend, které jsou ve firmě vedeny. Kromě řešení standardních firemních procesů (obchodní agendy, účetnictví, vedení dokladů, sklady, prodejní pokladny, ...) nabízí i komplexní a efektivní řešení dalších agend, které jsou nutnou součástí fungování každé firmy.

F2 FORMULÁŘE

F2 formuláře je aplikace určená obchodníkům pracujícím v terénu, slouží k podchycení a následnému zpracování požadavků zákazníků. Je vhodná pro obchodní týmy složené z externích obchodníků, kterým poskytuje sofistikovaný nástroj pro správu jejich obchodních aktivit, aniž by obchodníci museli mít přístup do centrálního informačního systému provozovatele (aplikace nevyžaduje trvale internetové připojení).

SLUŽBY

Společnost EPASS s.r.o. nabízí zákazníkům komplexní servisní služby, spojené s údržbou a rozvojem ERP EPASS®. Náš přístup k zákazníkovi je založen na filozofii, že předpokladem úspěšné, dlouhodobé, kvalitní a oboustranně výhodné spolupráce je vzájemná důvěra založená na pochopení potřeb svého partnera.

Aktuálně

10.1.2022  -  Kopírování dokladu z Pokladny do Pokladny

Stejně jako u obchodních dokladů lze nyní jednoduše zkopírovat doklad typu "Pokladna" do stejné knihy.


14.11.2021  -  Vyhledání partnera přes synonyma

Vyhledávání partnerů používá synonyma firem a osob. Mnoho partnerů má dlouhé názvy, přes které je obtížné je vyhledat - proto je v ERP EPASS možnost u každého partnera zadat unikátní synonymum, které umožňuje rychlé a efektivní vyhledání tohoto partnera.


13.11.2021  -  Kontrolování správnosti DIČ přes web službu registru plátců DPH

V editaci kontrolního hlášení DPH lze pomocí tlačítka "Zkontrolovat správnost DIČ" provést kontrolu na DIČ dokladů vstupujících do kontrolního hlášení.


12.11.2021  -  Vylepšena rekapitulace DPH na dokladech

Na knize dokladů lze vybrat určité Typy DPH, které budou dostupné v rekapitulaci DPH na dokladu. Uživatelům se nabízí jenom typy DPH odpovídající určení knihy dokladů.


11.11.2021  -  Nové funkce "Kontrola nevyčerpaných záloh" a "Kontrola nevyčerpaných nevyúčtovaných záloh"

Na knize dokladů lze nastavit, aby se před uzavřením dokladu (koncové faktury) zjistilo, zda pro partnera z faktury existují nějaké nevyúčtované DDUZ. Pokud takové existují provede: - Při nevizuální uzavírání jsou faktury uzavřeny, současně jsou zobrazeny informacemi o zjištěných DDUZ. - Při vizuální uzavírání se uživateli zobrazí okno se seznamem nalezených DDUZ a uživatel může vybrat DDUZ, které se automaticky vyúčtují uzavíraným dokladem.


4

Tipy pro Vás...
  

Na stránky byly umístěny případové studie řešení některých zákaznických problémů

Obsluhujte svou datovou schránku přímo z prostředí ERP EPASS®

ERP EPASS® zvládá zpracování informací pro více společností v jediné databázi

Pro lepší představu o možnostech ERP EPASS® nabízíme ukázkovou prezentaci Vašich procesů v našem systému - prezentaci na míru

ERP EPASS® podporuje elektronickou fakturaci ve formátu ISDOC

Systém EPASS nabízí automatické zasílání e-mailových upomínek neplatícím zákazníkům

Systém EPASS® usnadňuje vytváření platebních příkazů pomocí QR kódů