SPOLEČNOST EPASS

Společnost EPASS s.r.o. působí na trhu informačních technologií od roku 1994. Vlajkovou lodí je systém ERP EPASS®, který byl vyvinut firmou EPASS s.r.o. bez účasti zahraničního kapitálu. Jedná se o původní tuzemskou aplikaci, respektující požadavky české legislativy a českých uživatelů.

ERP EPASS

Podnikový informační systém ERP EPASS® nabízí úplné softwarové řešení všech agend, které jsou ve firmě vedeny. Kromě řešení standardních firemních procesů (obchodní agendy, účetnictví, vedení dokladů, sklady, prodejní pokladny, ...) nabízí i komplexní a efektivní řešení dalších agend, které jsou nutnou součástí fungování každé firmy.

F2 FORMULÁŘE

F2 formuláře je aplikace určená obchodníkům pracujícím v terénu, slouží k podchycení a následnému zpracování požadavků zákazníků. Je vhodná pro obchodní týmy složené z externích obchodníků, kterým poskytuje sofistikovaný nástroj pro správu jejich obchodních aktivit, aniž by obchodníci museli mít přístup do centrálního informačního systému provozovatele (aplikace nevyžaduje trvale internetové připojení).

SLUŽBY

Společnost EPASS s.r.o. nabízí zákazníkům komplexní servisní služby, spojené s údržbou a rozvojem ERP EPASS®. Náš přístup k zákazníkovi je založen na filozofii, že předpokladem úspěšné, dlouhodobé, kvalitní a oboustranně výhodné spolupráce je vzájemná důvěra založená na pochopení potřeb svého partnera.

Aktuálně

10.10.2020  -  Konverze HTML dokumentů do PDF

Byla vylepšena agenda HTML šablon, která umožňuje generovat perzonalizované HTML dokumenty. Agenda byla doplněna o možnost transformovat vygenerovaný HTML dokument do PDF.


10.10.2020  -  Manuální spuštění plánované úlohy s možností předat nějaká vstupní data

Přidána možnost vyvolat plánovanou úlohu RPA (<strong>Robotic Process Automation</strong>) přímo z nějaké uživatelský ovládané aplikace. Plánované úlohy byly rozšířeny o rozhraní, které umožňuje jejich přímé vyvolání včetně možnosti předat jim konkrétní podnět/y ke zpracování.


15.9.2020  -  Podpora interaktivních mapových podkladů pro lokační sklady

Práce s lokačním skladem je výrazně usnadněna díky možnosti použít interaktivní mapy jednotlivých skladových lokací.


1.9.2020  -  Plánovací kalendář zdrojů podporuje společné zobrazení plánovaných událostí

Sjednocení pohledu na dostupnost kapacit (lidských i technických) ovlivněných různými plánovanými aktivitami v různých modulech ERP EPASS.


10.8.2020  -  Web aplikace určená zákazníkům pro zjištění informací o jejich vodoměru

Nová specializovaná web aplikace určená pro vlastníky bytových jednotek pro zjištění informací o stavu ověření jejich vodoměru (dle naskenovaného QR kódu nalepeného na ověřovaném měřidle).


1

Tipy pro Vás...
  

Na stránky byly umístěny případové studie řešení některých zákaznických problémů

Obsluhujte svou datovou schránku přímo z prostředí ERP EPASS®

ERP EPASS® zvládá zpracování informací pro více společností v jediné databázi

Pro lepší představu o možnostech ERP EPASS® nabízíme ukázkovou prezentaci Vašich procesů v našem systému - prezentaci na míru

ERP EPASS® podporuje elektronickou fakturaci ve formátu ISDOC

Systém EPASS nabízí automatické zasílání e-mailových upomínek neplatícím zákazníkům

Systém EPASS® usnadňuje vytváření platebních příkazů pomocí QR kódů