SPOLEČNOST EPASS

Společnost EPASS s.r.o. působí na trhu informačních technologií od roku 1994. Vlajkovou lodí je systém ERP EPASS®, který byl vyvinut firmou EPASS s.r.o. bez účasti zahraničního kapitálu. Jedná se o původní tuzemskou aplikaci, respektující požadavky české legislativy a českých uživatelů.

ERP EPASS

Podnikový informační systém ERP EPASS® nabízí úplné softwarové řešení všech agend, které jsou ve firmě vedeny. Kromě řešení standardních firemních procesů (obchodní agendy, účetnictví, vedení dokladů, sklady, prodejní pokladny, ...) nabízí i komplexní a efektivní řešení dalších agend, které jsou nutnou součástí fungování každé firmy.

F2 FORMULÁŘE

F2 formuláře je aplikace určená obchodníkům pracujícím v terénu, slouží k podchycení a následnému zpracování požadavků zákazníků. Je vhodná pro obchodní týmy složené z externích obchodníků, kterým poskytuje sofistikovaný nástroj pro správu jejich obchodních aktivit, aniž by obchodníci museli mít přístup do centrálního informačního systému provozovatele (aplikace nevyžaduje trvale internetové připojení).

SLUŽBY

Společnost EPASS s.r.o. nabízí zákazníkům komplexní servisní služby, spojené s údržbou a rozvojem ERP EPASS®. Náš přístup k zákazníkovi je založen na filozofii, že předpokladem úspěšné, dlouhodobé, kvalitní a oboustranně výhodné spolupráce je vzájemná důvěra založená na pochopení potřeb svého partnera.

Aktuálně

10.8.2022  -  Podpora plnění DOCX šablon bez nutnosti aplikace WORD.exe

ERP EPASS již mnoho let umožňuje nastavit doc/docx šablony, ze kterých jsou na pokyn obsluhy generovány nové dokumenty, do kterých jsou přeneseny údaje z informačního systému (z dokladů, z položek apod.). Ke každé šabloně může existovat mapování údajů EPASS na datová pole v šabloně. Dosud bylo pro generování nového dokladu použít aplikaci WORD.EXE (automaticky spouštěno systémem). Nově se pro generování dokumentů z DOCX šablon nepoužívá aplikace WORD.exe, Datová pole jsou plněna přímo funkcemi ERP EPASS.


11.7.2022  -  Vylepšeny možnosti zobrazení seznamu produktů

Vlevo vedle seznamu produktů lze zobrazit libovolný číselníkový strom, který slouží k filtraci seznamu produktů.


10.7.2022  -  Rozšíření předpisů údržby

Mezi různými předpisy údržby lze nadefinovat určité vztahy typu vykonáním "Předpis A" se splní současně "Předpis B". Díky tomu se optimalizuje vykonávání různých předepsaných činností (nejsou realizovány zbytečné/duplicitní úkony).


10.6.2022  -  Použití barev pro snazší identifikaci účetní jednotky

Přidána možnost nastavit na Účetní jednotce "Barvu". Nastavená barva se potom objevuje v levém dolním rohu formulářů Seznamy dokladů a Editace dokladů. Poznámka: v ERP EPASS lze vést více účetních jednotek ve společné databázi (které sdílí různé agendy, číselníky, nastavení apod.).


10.6.2022  -  Ceníky - možnost nastavit přepočty mezi hladinami cen.

Při přepočtu ceny z výchozí hladiny lze přičítat/odčítat konstantní částku.


1

Tipy pro Vás...
  

Na stránky byly umístěny případové studie řešení některých zákaznických problémů

Obsluhujte svou datovou schránku přímo z prostředí ERP EPASS®

ERP EPASS® zvládá zpracování informací pro více společností v jediné databázi

Pro lepší představu o možnostech ERP EPASS® nabízíme ukázkovou prezentaci Vašich procesů v našem systému - prezentaci na míru

ERP EPASS® podporuje elektronickou fakturaci ve formátu ISDOC

Systém EPASS nabízí automatické zasílání e-mailových upomínek neplatícím zákazníkům

Systém EPASS® usnadňuje vytváření platebních příkazů pomocí QR kódů